ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

   PREDSTAVITEV
Arhitekt Gregor Bernard in Primož Šmajdek delujeta na področju arhitekturnega projektiranja že dobrih 15 let, tako ločeno kot tudi v skupnih projektih. Skupno delovanje je usmerjeno predvsem v načrtovanje arhitekture od idejnih zasnov do projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podjetje APS Primož Šmajdek s.p. je samostojno specializirano na področju legalizacij, OPIUS Gregor Bernard s.p. pa na področju oblikovanja notranje opreme in grafičnega oblikovanja.
 
 
PODROČJE DELOVANJA:
  • Izdelava vodilnih map;
  • pridobivanje projektnih pogojev za posege v prostor;
  • izdelava idejnih zasnov (IDZ), idejnih projektov (IDP);
  • izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za stanovanjske hiše, poslovne, gospodarske, počitniške objekte…;
  • izdelava projektov za izvedbo (PZI), projektov izvedenih del (PID), dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;
  • projektiranje notranje opreme za stanovanja, hiše, poslovne prostore…;
  • tehnično svetovanje.