REFERENCE‎ > ‎

HIŠA MAROLT

FUNKCIONALNA ZASNOVA STAVBE:
Stavba je v celoti namenjena stanovanjskim potrebam in se deli na dva funkcionalna sklopa in sicer bivalni in servisni prostori v pritličju in spalno bivalni prostori v nadstropju. Oba sklopa sta povezana z enoramnimi stopnicami. Na čelno fasado hiše se naslanja še nadstrešnica za dva osebna avtomobila.
 
Dostopi:
Dostop z javne ceste je z vzhodne strani, kjer je glavni vhod v objekt na nivoju terena. Servisni vhod v hišo se nahaja na severni strani in povezuje bivalne prostore prek kurilnice z vrtom.
 
PRITLIČJE: Pritličje je tlorisno členjeno in vsebuje bivalne ter servisne prostore. V vzhodni tlorisni tretjini se nahaja glavni vhod v objekt, hodnik, ki povezuje bivalne prostore z dodatno večnamensko sobo in dnevnimi sanitarijami ter stopnišče ki vodi v nadstropje. Dnevne sanitarije lahko služijo tudi kot tretja kopalnica. Zahodni del hiše je namenjen dnevnemu bivanju, tako se tu nahajajo dnevna soba, kuhinja in jedilnica. Sredinski del hiše je namenjen servisni dejavnosti  pralnica in ropotarnica z izhodom na vrt. Ravno tako se na vrt za hišo prek panoramskih sten odpirajo bivalni prostori. Dnevno-bivalni prostori so smiselno orientirani na jug in zahod.
 
NADSTROPJE: Nadstropje izrablja za bivanje le dve tretjini skupne tlorisne površine, ena tretjina pa se uporablja kot podstrešje. V nadstropju se nahajajo spalnica z vhodno garderobo ter svojo kopalnico in otroške sobe s skupno kopalnico. Vsi prostori so med seboj povezani s hodnikom, kateri ima izhod na podstrešni del nadstropja. Spalnica in južna otroška soba imata izhod na skupno teraso.
 
IDEJNI PROJEKT
 
PGD MAROLT - risbe
 
2.b. Oblikovna zasnova stavbe:
Hiša se nahaja v suburbanem okolju Novega mesta. Umeščena je v prostor z razmeroma novo gradnjo, katere arhitektura je v glavnem posledica takrat veljavnih prostorskih aktov. Obravnavana hiša se s svojo oblikovalsko zasnovo sklicuje predvsem na novo sprejeta določila prostorskih planov za področje Regerških košenic in seveda na želje investitorja. Prostorski akti dopuščajo več svobode pri oblikovanju in tudi namigujejo na posnemanje kvalitetne arhitekture v neposredni bližini in bližnji okolici. Tako se nastala arhitektura naslanja predvsem na osameli primer na začetku Aškerčeve ulice ter na novogradnjo v bližini, katera naj bi dajala smernice za nadaljnjo gradnjo na tem področju. Na tem prostoru smo poskušali ustvariti sodobno hišo, ki bo kljub temu s svojim volumnom vzpostavila enakomeren dialog z okoljem. Novogradnja je orientirana in locirana tako da s svojo obliko  členjenostjo maksimalno izkorišča insolacijo parcele in ne omejuje sosednjih uporabnikov zemljišč. Hiša je sestavljena iz dveh volumnov. Osnovni, večji kubus ima za bivanje izkoriščeni obe etaži, manjši pa le pritličje. Oblika in postavitev objekta omogoča maksimalno komunikacijo bivalnih in servisnih prostorov z okoljem.
Stanovanjska hiša je pokrita s klasično streho  dvonivojsko enokapnico, katero narekujeta po višini različna volumna osnovnega kubusa. S tem hiša s svojo dvonivojsko zgradbo sledi konfiguraciji terena, ki se dviguje proti zahodu. Gradacijo dopolnjuje še nadstrešnica z enakim naklonom. Naklon streh omogoča maksimalen izkoristek mansardnih prostorov in predstavlja idealno razmerje uporabnih volumnov proti neto površini objekta.