REFERENCE‎ > ‎

HIŠA ŠMAJDEK

Funkcionalna zasnova:
Stavba je v celoti namenjena stanovanjskim potrebam. V pomožnem objektu pa so predvideni servisni in pomožni prostori za lastne potrebe. Stanovanjska stavba se deli na dva funkcionalna sklopa in sicer: pritličje z vsemi dnevnimi, nočnimi in servisnimi prostori ter nadstropje v katerem se vsebina ponovi in je namenjeno mlajšim članom družine. Obe etaže so povezane z enoramnimi stopnicami. Celotna hiša je namenjena potrebam enega gospodinjstva in tako tudi zasnovana.
Dostopi:
Dostop z javne ceste – makadamske poti je z severo-zahodne strani, kjer je dostop do pomožnega objekta, glavni vhod v hišo pa je v nivoju pritličja na severo-vzhodni strani.
 
PGD ŠMAJDEK - risbe

Stanovanjska stavba:
PRITLIČJE: Pritličje je tlorisno členjeno in vsebuje vse dnevne, nočne in servisne prostore. Glavni vhod v hišo se nahaja na severo-vzhodni fasadi in se prek vetrolova z garderobo nadaljuje v prečni povezovalni hodnik ki povezuje dnevne prostore z nočnim delom pritličja. Povezovalni hodnik nudi prostor tudi enoramnemu stopnišču, ki povezuje pritličje z mansardo. Pod stopniščem je dostop do dnevnih sanitarij in shrambe. Dnevni prostori s klasično vsebino: dnevna soba, jedilnica in kuhinja se prek panoramskih sten odpirajo na vrt na nivoju terena. Centralno pozicijo med prostori zavzema kamin. Spalni del vsebuje večjo spalnico z garderobo, ločeno kopalnico in utility.
NADSTROPJE: V nadstropju se nahajajo dve otroški sobi, ločena garderoba, kabinet, kopalnica, fitnes in manjši depo. Vsi prostori so med seboj povezani s hodnikom, katerega del je tudi stopnišče. Na hodniku je tudi niša za vgradno garderobno omaro. Otroški sobi na jogo-vzhodu imata izhod na skupno teraso.

Pomožni objekt:
KLET: Dostop do kleti je iz nivoja terena po enoramnih stopnicah. V kleti se nahaja klubska soba, večja shramba in sanitarije.
PRITLIČJE: V pritličju se nahajajo servisni prostori: kurilnica, ropotarnica in wc za vrtne dejavnosti.

Oblikovna zasnova stavbe:
Hiša se nahaja na podeželju v bližini Novega mesta. Umeščena je v prostor s tipično povojno arhitekturo brez izrazitih oblikovalskih smernic in kvalitet. Skupaj z investitorjem smo skušali zasnovati sodobno podeželsko hišo z vsemi lastnostmi katere narekujejo in dopuščajo prostorski akti za to območje. Nastala je stavba s podolgovatim tlorisom, katerega stranice so najbližje razmerju 3/2. Tloris je zaradi želje po odklonu od hiše kocke nekoliko členjen vendar ohranja podolgovato formo osnovnega kubusa. Hiša je v prostor umeščena na edini možen način (zaradi konfiguracije terena in insolacije) in sicer z orientacijo vzdolž plastnic kar ni v neskladju z orientacijo sosednjih stavb in je v skladu z prostorskimi akti. Tudi sama gradbena linija (zazidalna smer) v naselju ni izrazita. Vertikalni gabarit osnovne stavbe je pritličje z izkoriščeno mansardo. Oblika in postavitev objekta omogoča maksimalno komunikacijo bivalnih in servisnih prostorov z okoljem.
Osnovnemu kubusu se na krajši stranici (na severo-zahodni strani) priključuje pomožen kubus, ki je osnovnemu v celoti podrejen. Širina pomožnega kubusa je večja od treh metrov a hkrati manjša od širine osnovnega kubusa in se na eni strani stikuje z ravnino čela osnovnega kubusa, tako kot dovoljujejo prostorska določila.
Stanovanjska hiša (osnovni kubus) je pokrita s klasično streho – dvokapnico naklona 40o. Vzdolžni napušči s sistemom odvodnjavanja so minimalni, čelni pa na skrajnih delih ne presegajo 50cm. Opečna kritina vključno s sistemom odvodnjavanja in potrebnimi obrobami je predvidena v sivo črni barvi. Streha pomožnega kubusa je ravna z minimalnim naklonom 6o in je podaljšana v nadstrešek ki je organiziran proti javnemu prostoru in je z dveh strani odprt – brez sten. Barva kritine se prilagodi barvi kritine osnovnega kubusa – sivo črna. Na vhodni, severo-vzhodni fasadi so v spodnji polovici strehe predvidena tri strešna okna v nizu med špirovci s podaljšano parapetno svetlobo, kar prostorom v mansardi ponuja izredno panoramo po dolini.